Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Servomotoreductors with reduced inertia

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Romeo Iov

Editorial: 1995.

Rezumat:

Servomotoreductor with reduced inertia

Cuvinte cheie: servomotor, reductor with reduced inertia