Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Electric Field Gradients at 57Fe Nuclei in the Sr3Fe2Ge4O14 Trigonal Germanate

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: D. Barb, S. Constantinescu and D. Tarina

Editorial: Journale de Physique I France, 7, p.1701_1708, 1997.

Rezumat:

Este efectuat un calcul numeric al tensorului gradient de camp electric la pozitiile octaedrale si tetredrale ale Fe3+ din germantul trigonal Sr3Fe2Ge4O14, luand in considerare sarcina ionica fractionara dedusa prin procedura de sumare de valenta.Corelatia dintre valoearea calculata si cea experimentala a despicarii cuadrupolare Mössbauer evidentiaza rolul distorsiunii vecinatatii locale la nucleel de fier din acesta structura. A computation of the lattice electric field gradient tensor at the octahedral and tetrahedral Fe3+ sites in the Sr3Fe2Ge4O14 trigonal germanate is performed, taking into account the fractional ionic charges provided by the valence summation procedure. The correlation of the calculated Mössbauer quadrupole splittings with those found experimentally shows the role of the local environment distortion in the quadrupole interaction of iron nuclei in this structure.

Cuvinte cheie: 76.80.+y , efect Mössbauer , alte spectroscopii // 76.80.+y ,Mössbauer effect, other -ray spectroscopy

URL: http://www.edpsciences.com/articles/jp1/abs/1997/12/ajp11216/ajp11216.html