Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Timing of high-pressure metamorphism in the Getic-Supragetic basement nappes of the South-Carpathian mountains fold-thrust belt

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Medaris, G., Ducea, M., Ghent, E., and Iancu V.

Editorial: Lithos, 70/3-4, p.141-161, 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: eclogites, thermobarometry, geochronology, south Carpathians

URL: www.geo.arizona.edu/tectonics/Ducea/publ.html