Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Monitoring the behaviour of the restoration intervention of the Probota Monastery’s indoor frescoes under the influence of the enviromental factors

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sandu Ion, Dima Adrian, Sandu Ioan Gabriel, Luca Constantin, Sandu Irina Crina Anca

Editorial: Matei Macoveanu, "Gh. Asachi" Technical University of Iasi, Enviromental Engineering and Management Joural, 2, p.55-68, 2003.

Rezumat:

Lucrarea se refera la monitorizarea comportarii frecelor de interior de secol XVI de la Manastirea Probota, dupa interventiile de restaurare si dupa introducerea sistemului de incalzire din pardoseala. The paper is concerning on the behavior of the XVI-th century indoor frescoes in the new crypto-climate, set up the introduction of a new heating system into the floor, after the restoration interventions of the Probota Monastery’s Church.

Cuvinte cheie: monitorizare, microclimat intern, eflorescenta, echilibru hidric, consolidare, stabilizare, reintegrare, arriccio si intonaco // monitoring, indoor microclimate, efflorescence, hydrous equilibrum, consolidation, reintegration, arriccio and intonaco