Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Kernel–based Classifiers with Applications to Face Dectection

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: V. Popovici

Editorial: Swiss Federal Institute of Technology, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: kernel classifiers, face detection, sparse classifiers