Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Activity Coefficients of Organic Electrolytes. Solutions of Alkyl-ammonium Salts

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: St. Perisanu

Editorial: J. Molec. Liq., 113/1-3, p.21-27, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: coeficienti de activitate, electroliti organici, teoria UNIFAC, asociere moleculara // activity coefficient, organic electrolyte, UNIFAC theory, molecular association