Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

On Electrical Conductivity Measurements of Molten Metals by Inductive Technique

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sayavur I. Bakhtiyarov, Mihai Dupac, Ruel A. Overfelt and Sorin G. Teodorescu

Editorial: Journal of Material Science, 126 (3), p.468-471, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Electrical conductivity, magnetic field