Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Plasma experiments with relevance for complexity science

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: E. Lozneanu, S. Popescu, M. Sanduloviciu

Editorial: InterJournal of Complex Systems (on-line journal), p.art. 357, 2001.

Rezumat:

Cuvinte cheie: fizica plasmei, autoorganizare, stiinta complexitatii // plasma physics, self-organization, complexiti science