Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

1.34-microns efficient laser emission in highly-doped Nd:YAG under 885-nm diode pumping

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: N. Pavel, V. Lupei, and T. Taira

Editorial: Opt. Express, vol. 13(20), p.7948-7953, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: solid-state lasers