Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

On Using Six Sigma Methodology for Software Quality Assurance

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: H. Madsen, P. Thyregod, G. Albeanu, Popentiu

Editorial: ENBIS-6 Conference in Wroclaw, Poland, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: fiabilitate, software // reliability, software