Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Nitrate reduction in alkaline solution mediated by UPD Cu and UPD/OPD Cd on Au and Ni substrates

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G.E.Badea, T.Badea

Editorial: Revue Roumaine de Chimie, 48(11), p.843-848, 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: chemistry