Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

A beta-2 adrenergic receptor diplotype defines a subset of salt sensitive hypertension

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Pojoga L, Kolatkar NS, Williams JS, Perlstein TS, Jeunemaitre X, Brown NJ, Hopkins PN, Raby BA, Williams GH

Editorial: Hypertension, 48, p.892-900, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hypertension, genetics, adrenergic receptor, aldosterone