Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Quantifying nonclassicality of one mode Gaussian states

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Paulina Marian, Tudor A. Marian and Horia Scutaru

Editorial: American Physical Society, American Institute of Physics, Physical Review Letters, 88, p.153601, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: nonclassicality, Gaussian states

URL: http://publish.aps.org