Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Unbiased Branches: An Open Problem

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Arpad Gellert, Adrian Florea, Maria Vintan, Colin Egan, and , Lucian Vintan

Editorial: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISSN 0302-9743, Lecture Notes in Computer Science, 4697, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: arhitectura calculatoarelor, calculatoare, paralelism // Computer architecture, compilers, instruction level parallelism

URL: http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/