Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Novel Ultrafiltration Membranes Having Functionalized Cyclotriphosphazene In Their Structure

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I. Viezure, L. Pasare, F. Dumitru, R.Marin, C. Guran

Editorial: Rev. Chim., 57(9), p.931-935, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ultrafiltration, phosphazene membranes