Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

A multiplicity result for gradient type systems with non-differenriable term

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Brigitte E. Breckner, Csaba Varga

Editorial: Springer, Acta Mathematica Hungarica, 118, p.85-104, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: teoria punctului critic, sisteme de tip gradient