Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Determinarea metioninei din produse farmaceutice utilizând reacţia de oxidare cu permanganat de potasiu

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bungãu S., Copolovici L., Bâldea I., Szabo I

Editorial: Revista de Chimie, 55 (11), p.. 886-888, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: cisteina, metionina. permanganat de potasiu // cysteine, methionine, kalium permanganate