Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Constitutional self-sorting of homochiral supramolecular helical single crystals from achiral components

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Florina Dumitru, Yves-Marie Legrand, Arie Van der Lee and Mihail Barboiu

Editorial: Chem. Commun., DOI: 10.1039/b822619a, p.2667-2669, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: constitutional self-sorting, supramolecular homochirality, achiral ligands

URL: http://www.rsc.org/Publishing/Journals/CC/article.asp?doi=b822619a