Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Charge Transfer between DNA and Proteins in the Nucleosomes

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: J. Ladik, A. Bende and F. Bogár

Editorial: Theoretical Chemistry Accounts, 125(3-6), p.185 - 191, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Charge transfer; Nucleosome; Histone protein

URL: http://www.springerlink.com/content/u82w2x46jx25xp05/?p=15ac6310bcd64139a70094c5ac9637b1&pi=13