Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Static and Dynamic Abstract Formal Models for 3D Sensor Images

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Jivet, I., Brindusescu, A., Bogdanov, I.

Editorial: WSEAS Transactions on Systems, 7, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: senzori 3D, procesare de imagini // 3D sensors, image processing