Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Supramolecular Coordination Compounds with Chiral Pyridine and Polypyridine Ligands Derived from Terpenes

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: O. Mamula, A. von Zelewsky

Editorial: Coord. Chem. Rev., 242, p.87-95, 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: compusi de coordinatie, liganzi chirali piridina, sinteza diastereoselectiva // coordination compounds, chiral pyridine ligands, diastereoselective synthesis