Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Photosensitization of ZnO nanostructured thin films with organic dyes

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. TAZLAOANU, L. ION, G. SOCOL, M. SOCOL, I. N. MIHAILESCU, F. STANCULESCU, I. ENCULESCU, F. IONESCU, L. MAGHERUŞAN, S. ANTOHE

Editorial: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, 9 (5), p.1342-1346, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: oxid de zinc, ftalocianina de cupru, efect fotovoltaic // Zinc oxide, Copper-phthalocyanine, Photovoltaic effect