Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Gold nanoparticles-initiated free radical oxidations and halogen abstractions

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: P. Ionita, M. Conte, B. C. Gilbert, V. Chechik

Editorial: Org. Biomol. Chem., 5, p.3504, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: nanoparticles