Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Hybrid metal (gold)-inorganic (silica) nanoparticles: synthesis, characterization, and spin-labeling

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: P. Ionita, C. Ghica, M. T. Caproiu, G. Ionita

Editorial: J. Inorg. Organomet. Polym., 18, p.414, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: stable free radicals