Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Factori de risc în comportamentul de sãnãtate ai adolescenţilor. Studiu comparativ referitor la adolescenţii din Transilvania şi Ungaria

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Albert-Lõrincz, Enikõ, Albert-Lõrincz, Márton, Kádár, Annamária, Lukács-Márton, Réka Anna

Editorial: Roth, M, Dãmean, D., Iovu, M.-B., Presa Universitarã Clujeanã, Volumul Conferinţei Naţionalã "Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali" - 11-12 septembrie 2009, Cluj-Napoca, p.189-206, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: research, adolescents, health state, satisfaction of life, capacity as control of life, awareness of life, self-confidence

Factori de risc în comportamentul de sãnãtate ai adolescenţilor. Studiu comparativ referitor la adolescenţii din Transilvania şi Ungaria

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Albert-Lõrincz, Enikõ, Albert-Lõrincz, Márton, Kádár, Annamária, Lukács-Márton, Réka Anna

Editorial: Roth, M, Dãmean, D., Iovu, M.-B., Presa Universitara Clujeana, Volumul Conferinţei Naţionalã "Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali" - 11-12 septembrie 2009, Cluj-Napoca, p.189-206, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: research, psychological profile, adolescents, health state, satisfaction of life, capacity as control of life