Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Factorii de fundal al consumului de drog. Efectul satisfacţiei cu viaţa asupra integrãrii sociale

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Albert-Lõrincz, Enikõ, Albert-Lõrincz, Márton, Lukács-Márton, Réka Anna, Kádár, Annamária

Editorial: Abraham, P., Bojițã, M., Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, "De ce cad îngerii?" Vol. Conf. Naţionalã Antidrog cu paricipare internaţionalã "Impactul integrãrii României în Uniunea Europeanã din perspectiva reducerii cererii şi ofertei de droguri ilicite. Tratamentul adicţiilor. Provocãri şi oportunitãţi", p.26-36, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: research, drug consumption, awareness of life, health assessment, social integration ,

Factorii de fundal al consumului de drog. Efectul satisfacţiei cu viaţa asupra integrãrii sociale

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Albert-Lõrincz, Enikõ, Albert-Lõrincz, Márton, Lukács-Márton, Réka Anna, Kádár, Annamária

Editorial: Abraham, P., Bojiţã, M., Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, "De ce cad îngerii?" Vol. Conf. Naţionalã Antidrog cu paricipare internaţionalã "Impactul integrãrii României în Uniunea Europeanã din perspectiva reducerii cererii şi ofertei de droguri ilicite. Tratamentul adicţiilor. Provocãri şi oportunitãţi", p.26-36, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: research, drug consumption, awareness of life, health assessment, social integration ,