Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

The obligations of commercial professionals

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sorin Fildan

Editorial: Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad, Seria Ştiinţe economice, vol. 22, issue 2, p.102-107, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Trader, professional, bisiness, economic activities