Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Effect of Preparation Conditions on the Microstructural Characteristics and Optical Properties of Oxidized Zinc Films

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A.P. Rambu, G.I. Rusu

Editorial: Superlattices and Microstructures , 47, p.300, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Thin films, Structural characteristics,Transmission