Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Excited states of the 150Pm odd-odd nucleus

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: D. Bucurescu, E. Dragulescu, S. Pascu, H-F.Wirth, D. Fililpescu, G. Cata-Danil, I. Cata-Danil, D. Deleanu, K. Eppinger, T. Faestermann, D.G. Ghita, T. Glodariu, R. Hertenberger, M. Ivascu, R. Kruecken, N. Marginean, R. Marginean, C.Mihai, A. Negret, T. S

Editorial: Physical Review C, 85, p.017304, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Prima determinare de stari excitate in 150Pm // First determination of excited states in 150Pm