Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Texture evolution in a Ti-Ta-Nb alloy processed by severe plastic deformation

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: V.D. Cojocaru, D. Raducanu, T. Gloriant, I. Cinca

Editorial: JOM-US, 64 (5), p.572-581, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: titanium alloys

URL: http://dx.doi.org/10.1007/s11837-012-0312-6