Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Microstructural investigation of some biocompatible ferrofluids

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Racuciu, M., Creanga, D.E., Badescu, V., Sulitanu, N.

Editorial: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 316(2), p.e772-e775, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: magnetite/citric acid, magnetite/TMA-OH, TEM, magnetometyr