Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Infecţiile digestive cu Salmonella enterica subspecia enterica rezistente la antibiotice – o problemã de sãnãtate publicã

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Coculescu Bogdan-Ioan, Purcãrea V.L., Pahonţu E

Editorial: Journal of Medicine and Life , 7 (Special Issue 1), p.40, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: gastrointestinal infections, multiresistant to antibiotics