Articolele autorului Asociatia Ad Astra
Link la profilul stiintific al lui Asociatia Ad Astra

Statutul asociaţiei Ad Astra

Capitolul I. Dispoziţii generale. Art. 1. Asociaţia "Ad Astra" se constituie prin prezentul statut ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, în temeiul Ordonanţei nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Art. 2. Asociaţii fondatori sunt: Răzvan Valentin FLORIAN, domiciliat în Cluj-Napoca, [...]; Liviu GIOSAN, domiciliat în Bucureşti, sector 1, [...]; Andrada Dorothea IONESCU, domiciliată în

Read more
Cum pot deveni membru al asociaţiei Ad Astra

Conform statutului (art. 11) şi regulamentului asociaţiei, pot deveni membri asociaţi persoane fizice care îndeplinesc următoarele cerinţe: Au absolvit un program de masterat sau doctorat, sau studiază în cadrul unui program de doctorat; Au o activitate de cercetare susţinută, dovedită prin publicaţii şi / sau lucrare de masterat / doctorat cu înaltă relevanţă ştiinţifică. Publicaţiile trebuie să îndeplinească următoarele

Read more
Transparenţă şi obiectivitate în administrarea cercetării din România – Proiect finanţat prin Phare

Proiectul "Transparenţă şi obiectivitate în administrarea cercetării din România" a fost derulat de către asociaţia Ad Astra a cercetătorilor români în perioada decembrie 2005 - noiembrie 2006 şi a fost finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul programului Phare 2003 - Consolidarea Societăţii Civile în România. Proiectul a avut drept scopuri îmbunătăţirea obiectivităţii şi transparenţei în politicile ştiinţifice

Read more
Cum se naşte o revistă?

I. L. Caragiale Iată o întrebare la care desigur se poate răspunde în mai multe feluri. Eu, om practic, în loc să răspund prin o formulă teoretică, prefer să arăt cum s-a născut revista noastră AVÂNTUL TINERIMII, Litere, Ştiinţe, Arte etc. Într-o zi m-am pomenit cu următoarea circulară: "Domnule, Un cerc compus de mai mulţi tineri, dorind a da la lumină o Revistă literară, ştiinţifică şi artistică, cunoscându-vă ca iubitor

Read more
Biblioteca de ştiinţă

Biblioteca de ştiinţă Ad Astra conţine materiale relevante pentru ştiinţa şi politicile ştiinţifice româneşti; ele sunt în general scrise în română. Opiniile exprimate în aceste articole reprezintă doar punctele de vedere ale autorilor, care nu coincid neapărat cu cele ale Ad Astra. Pentru a ne trimite materiale sau linkuri spre materiale care pot fi incluse aici, scrieti-ne folosind formularul de contact. Politicile ştiinţei

Read more
Topul universităţilor din România

Clasamentul pe domenii     Clasamentele din anul 2007, în format PDF (pentru tipărire), împreună cu explicaţii şi comentarii Clasamentele din anul 2006, în format PDF (pentru tipărire), împreună cu explicaţii şi comentarii Estimarea scorului universităţilor româneşti în clasamentul Shanghai, 2006 (PDF)

Read more
Volumul 7, 2008

Memoriu privind premierea adecvată a rezultatelor cercetării Sergiu Moroianu Reforming Romanian higher education: the ivory tower and the entrepreneurial model Alexandru I. Căbuz (în engleză) Revista Ad Astra caută colaboratori şi autori de articole pentru viitoarele numere. Aveţi astfel ocazia de a prezenta rezultatele cercetării dumneavoastră şi de a vă pune experienţa în contribuţia reformei ştiinţei şi educaţiei româneşti,

Read more
Volumul 6, 2007

Evaluarea administrării instituţionale a proiectelor de cercetare Asociaţia Ad Astra Raport asupra stării învăţământului matematic românesc Bogdan P. Niculescu Reflecţii asupra rezultatelor preliminare ale competiţiei de granturi Idei din PNCDI II - proiecte de fizică Zoltán Néda How internationally-relevant publications are being encouraged in Turkey Orhan Karamustafaoglu (în engleză) Recomandare pentru creşterea participării

Read more
Volumul 5, numărul 2, 2006

Scorul Ad Astra pentru evaluarea rapoartelor de evaluare a propunerilor de cercetare/dezvoltare Asociaţia Ad Astra Experienţa ca evaluator neremunerat pentru Israel Science Foundation Daniel David Majoritatea revistelor ştiinţifice româneşti nu servesc ştiinţa Răzvan Florian, Nicoleta Florian Colaborare româno-germană a biochimiştilor din Institutul de Biochimie al Academiei Române, finanţată de fundaţia Humboldt Ştefan Szedlacsek

Read more
Volumul 5, numărul 1, 2006

Surse de finanţare ale studiilor ştiinţifice româneşti Alexandru Corlan, Răzvan Florian Procedurile de alocare a granturilor în România şi bunele practici europene Daniel David Cum se scrie şi cum se evaluează o propunere de grant pentru NIH Cristina Vidulescu Oamenii de ştiinţă din România şi recunoaşterea rezultatelor lor Răzvan Florian Procedurile de promovare academică din România şi rolul cercetării în cadrul acestui proces

Read more