Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Publicatii proprii

Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic. – Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, 2015, 480 p.

Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic. - Victor Moraru, Președinte al Consiliului Coordonator. - Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, 2015, 480 p. – ISBN 978-9975-3073-0-7. http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/republica_moldova_pe_calea_modenizarii.pdf În lucrare sunt supuse cercetării științifice procesele complexe și deseori contradictorii de devenire, afirmare și consolidare a

Read more
NEW MEDIA – THE REFORMING FACTOR OF POLITICAL COMMUNICATION

Victor MORARU, Liliana RUSU. NEW MEDIA – THE REFORMING FACTOR OF POLITICAL COMMUNICATION. În: International Journal of Communication Research (Iași), 2017, N 1. – pp. 175-180. - ISSN 2246-9265. www.ijcr.eu The paper presents the results of a structural and semantic analysis of the concept of new political communication which, according to the theory of the English researcher Brian McNair, includes: political rhetorics, the actions of symbolic

Read more
Victor Moraru. Les facettes de l’Europe: une realité protèiforme.

Victor Moraru. Les facettes de l'Europe: une realité protèiforme. În: Caiete critice (Fundația Națională pentru Știință și Artă, București. Director Eugen Simion), 2016, N 12, pp. 11-13.  – ISSN 1220-6350 http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/CC-12-2016.pdf La întrebarea dacă există două Europe, răspunsul nu poate fi univoc, ci plurivalent. Fiecare dintre noi, vorbind despre conceptul „Europa”,

Read more
Victor Moraru. Les avatars des médias dans le post-communisme.

Victor Moraru. Les avatars des médias dans le post-communisme. – În: Est Europa - Revue d'Etudes Politiques et Constitutionnelles Est Européennes (L’Institut Universitaire Varenne, Bayonne, France), Numero special N 2, 2016, pp. 121-127. - ISSN 1632-451X.  https://www.est-europa.univ-pau.fr/images/archives/2016NS2/2016ns2.pdf. Le débat engageant l’avenir de l’Europe, ainsi que son présent, voire notamment de l’Europe de l’Est,

Read more
Victor Moraru. THE MEDIATIZATION OF POLITICS AS CURRENT POLITICAL STRATAGEM

Victor Moraru. THE MEDIATIZATION OF POLITICS AS CURRENT POLITICAL STRATAGEM Revista AOSR Conference Proceedings of the Academy of Romanian Scientists, 2015, Volume 7, N 2, pp. 8 – 15. http://www.aos.ro/wp-content/proceedings/PVol7Nr2Art.2.pdf Rezumat. Articolul, focalizat pe elucidarea paradigmei mediatizării în activitatea mediatică, examinează diverse aspecte ale conceptului mediatizării, prezentând experienţa acumulată de mediile din

Read more
Victor Moraru. Mecanismele acțiunii politico-mediatice: tentația demistificării

Victor Moraru. Mecanismele acțiunii politico-mediatice: tentația demistificării. În: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2015, N 1,  pp. 136-144. – 0,53   c. a. - ISSN 1857-2294. Summary: The overwhelming development of the media and all its related components involves the necessity for an analysis of the myths and mechanisms of the western democracy, especially the manner in which the media shapes the public opinion

Read more
Cerere de acces la informații de interes public adresată UEFISCDI

Către, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București   Data: 28.02.2018 Domnule Director Adrian Curaj, Subscrisa, Asociația Ad Astra, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 3089/A/2002, cu sediul pentru comunicarea corespondenței în ...., sau electronic la office@ad-astra.ro, reprezentată

Read more
WDR1 is a novel EYA3 substrate and its dephosphorylation induces modifications of the cellular actin cytoskeleton
March for science 2018

work in progres

Read more
Eye Proton Therapy: Proposed Feasibility Plan