Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Comunicat

Structuri din cadrul SNCDI 2015-2020 – cerere de acces la informaţii de interes public

Către, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, România Data: 23.09.2015 Domnule preşedinte, Subscrisa, Asociaţia Ad Astra, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 3089/A/2002, cu sediul pentru comunicarea corespondenţei în Str. Regele Ferdinand, Nr. 33, C.P. 97,

Read more
Scrisoare deschisă adresată preşedintelui ANCSI, privind lipsa măsurilor de ordin administrativ necesare aplicării PN-III

Domnule Tudor Prisecaru, preşedinte al ANCSI, Cu o întârziere de aproape doi ani, în data de 22 iulie 2015, Guvernul României a adoptat Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare III (PN-III). Două săptămâni mai târziu, documentul a apărut în Monitorul Oficial, sub forma HG 583/2015. Datorită acestei întârzieri inadmisibile, deşi strategia naţională fusese proiectată iniţial pentru perioada 2014-2020, PN-III a trebuit

Read more
Finalizarea evaluării proiectelor de tip Tinere Echipe este amânată nejustificat

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în noiembrie 2014 o competiţie de proiecte de cercetare ştiinţifică destinată formării de tinere echipe. Aceasta este în prezent nefinalizată, încălcându-se deja atât calendarul iniţial (termen limită: 03.04.2015), prevăzut în Ordinul de ministru ce deschidea competiţia, cât şi cel de-al doilea termen, de 18.07.2015, fixat ulterior. Amânarea până după 15.09.2015

Read more
UPDATE 7 iulie – Asociaţia Ad Astra cere publicarea online a CV-urilor directorilor de proiect Tinere Echipe 2014 – scrisoare deschisă adresată dlui Adrian Curaj

Domnule Adrian Curaj, Asociaţia Ad Astra urmăreşte îndeaproape desfăşurarea competiţiei de proiecte Tinere Echipe 2014, coordonată de UEFISCDI. În acest sens am fost nevoiţi să apelăm la instanţa de judecată pentru aflarea bugetului total al competiţiei. Chiar dacă acesta ar fi trebuit inclus în Pachetul de informaţii ce face parte integrantă a Ordinului de lansare al competiţiei, el rămâne încă o necunoscută. Observăm însă,

Read more
Scrisoare deschisă a Ad Astra adresată preşedintelui României, dl Klaus Iohannis

Către, Domnul Klaus Iohannis Preşedintele României Administraţia prezidenţială Palatul Cotroceni Bulevardul Geniului nr. 1-3 Sector 6, Bucureşti, România Data: 18.05.2015 Domnule Preşedinte, Conform legii cercetării (OG57/2002), activitatea de cercetare din România se desfăşoară în baza unor strategii naţionale şi, în principal, a unor planuri naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi a altor instrumente de operaţionalizare

Read more
Replica Asociaţiei Ad Astra la interviul acordat ziarului Gândul de preşedintele ANCSI, dl Tudor Prisecaru, pe 21 aprilie 2015

Bucureşti 26 aprilie 2015 În legătură cu interviul acordat pe data de 21 aprilie 2015 ziarului "Gândul" de către Tudor Prisecaru - secretar de stat pentru cercetare - Asociaţia Ad Astra apreciază disponibilitatea domniei sale, în calitate de reprezentant de prim rang al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), de a face public punctul de vedere al Guvernului faţă de problemele actuale ale sistemului de cercetare din

Read more
Scrisoare deschisa PN-III

Bucureşti, 10 aprilie, 2015 Domnule ministru, În conformitate cu Legea Cercetării (OG57/2002 cu completarile ulterioare), desfăşurarea normală a activităţilor CDI în România ar fi trebuit să decurgă astfel: (1) Întrucât fosta strategie CDI, precum şi Planul Naţional II, 2007-2013 (PN-II), urmau să expire în 2013, în 2014 trebuia să intre în vigoare noua strategie, pentru perioada 2014-2020, noul Plan Naţional, PN-III, pentru

Read more
Ad Astra protestează împotriva tăierii bugetelor de cercetare

Comunicat de presă al Asociaţiei Ad Astra Bucureşti, 18.03.2015 =================================== Cu o întârziere de aproape două luni şi jumătate, guvernul, prin agenţia sa specializată U.E.F.I.S.C.D.I., a anunţat deschiderea finanţării pentru proiectele de cercetare în curs (Parteneriate, Idei, Tinere echipe etc.). Ca şi anul trecut, finanţarea este mult sub cea contractată iniţial şi modificată deja prin mai multe acte adiţionale.

Read more
Ad Astra cheamă în instanţă Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Ad Astra cheamă în instanţă Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Comunicat de presă al Asociaţiei Ad Astra Bucureşti, 02.03.2015 =================================== Asociaţia Ad Astra cheamă în instanţă Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.C.S.) pentru refuzul acestuia de a face public bugetul total al competiţiei de proiecte Tinere Echipe 2014. Plângerea a fost înregistrată în data de 26.02.2015,

Read more
Comunicat privind preîntâmpinarea conflictelor de interese în evaluarea proiectelor de cercetare

Bucureşti 14.12.2014 Credibilitatea programelor de finanţare a cercetării depinde în mod esenţial de garanţiile explicite pe care agenţiile de finanţare le oferă cu privire la caracterul imparţial al procesului de evaluare. Asociaţia "Ad Astra" a militat în repetate rânduri pentru evaluarea cu experţi internaţionali, tocmai pentru a reduce posibilitatea unui conflict de interese între coordonatorul de proiect (membrii echipei de cercetare

Read more