Inscriere cercetatori

Experimental study on LabVIEW implementation of a Switced Reluctance Motor Controller

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: V. Trifa, O. Rabulea, A. Peculea

Editorial: Department of electrical engineering, University of Bologna, Italy, Electromotion '01 Symposium, Bologna, Italia, 2, p.473-476, 2001.

Rezumat:

Articolul contine rezultate teoretice si practice referitor la implementarea unui controler pentru motorul cu reluctanta autocomutat utilizand mediul LabVIEW. O larga paleta de rezultate experimentale este prezentata. The paper contains theoretical and experimental results reffering to the LabVIEW implementation of a commutation controller of an 8/6 switched reluctance motor. A large palette of experimental waveforms related to electrical and mechanical magnitudes involved in SRM is presented.

Cuvinte cheie: Masini electrice, instrumentatie virtuala, control // electric machines, virtual instrumentation, control