Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Method Prediction for In-Cylinder Flows in Reciprocating Engines

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cristian Dinescu, Emil Oanta, Nicolae Buzbuchi, Valentin A. Soloiu

Editorial: Bulletin of the Eighth International Congress of IMAM, Istanbul Technical University, Maritime Faculty, 1997.

Rezumat:

Lucrarea prezinta o metoda de rezolvare numerica a ecuatiilor diferentiale cu derivate partiale ale curgerii bidimensionale in cilindrul motor. S-a utilizat metoda diferentelor finite bazata pe formularea in volume de control in scopul discretizarii si obtinerii unei acuratete sporite a schemei de rezolvare numerica a ecuatiilor Navier-Stokes. Prin folosirea unei metode de avansare temporala cu conditii la limita date, a fost realizat un cod original care, dezvoltat, a condus la rezolvarea ecuatiilor diferentiale pe o retea flexibila. This paper presents a method of numerical solving of partial-differential conservation equations of bidimensional flow. The finite difference method based on the control volume formulation was employed to discretize and to obtain a second accuracy numerical scheme of complete Navier-Stokes equations. Using a time marching method, with a given boundary conditions, the original code wich was developed solves the difference equations on a flexible computational grid.

Cuvinte cheie: Curgeri in cilindrul motor, ecuatiile Navier-Stokes, metoda diferentelor finite // In-cylinder flow, Navier-Stokes equations, the finite difference method