Inscriere cercetatori

Taxes for CO2 Emissions: An Approach for Small-Scale CHP Development?

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: I. BITIR, M. TAZEROUT, O. LE CORRE

Editorial: Proceedings of Efficiency, Costs, Optimization, Simulations and Environmental Impact of Energy Systems and First International Conference on Applied Thermodynamics ECOS 2001, p.561-566, 2001.

Rezumat:

Cogenerarea de mica putere este o solutie interesanta pentru problema dezvoltarii retelelor de alimentare cu energie electrica. Scopul acestei lucrari este de a prezenta o metoda mai rapida pentru estimarea oportunitatii economice a proiectelor de cogenerare de mica putere considerand si subventiile. Criteriul „Venit Net Actualizat” este folosit pentru evaluarea financiara a proiectelor. Se compara solutia de cogenerare cu varianta clasica: cumpararea energiei electrice din retea si producerea locala a caldurii. Reducerea emisiilor de CO2 joaca un rol cheie in gasirea unei cai de dezvoltare a cogenerarii de mica putere. In lucrare sunt prezentate rezultatele aplicarii metodei propuse pentru conditii specifice diferitelor tari din UE. The small-scale cogeneration is an interesting solution for the problem of the electric grid development. The aim of this paper is to present a faster method for estimating the economical opportunity of a small-scale cogeneration project by taking into account the subsidies. The payback period criterion is used for financial evaluation. It compares the cogeneration solution with the classical one: electricity from the grid and local heat production in a boiler. The CO2 emissions reduction plays the key role for finding a way for small-scale plants development. There are presented the results of the method application for different EU countries conditions.

Cuvinte cheie: cogenerare, reducerea emissiilor de CO2, efect de sera // cogeneration, CO2 emissions reduction, greenhouse effect