Inscriere cercetatori

Experimental model of hetherotopic uterus transplantation in the laboratory rat

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Lucian P. Jiga, Catalin M. Lupu, Bogdana S. Zoica, Mihai Ionac

Editorial: Wiley, Microsurgery, Microsurgery, 2003, 23: 1 – 5., 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: experimental microsurgery, transplantation surgery