Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Experimental model of hetherotopic uterus transplantation in the laboratory rat

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Lucian P. Jiga, Catalin M. Lupu, Bogdana S. Zoica, Mihai Ionac

Editorial: Wiley, Microsurgery, Microsurgery, 2003, 23: 1 – 5., 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: experimental microsurgery, transplantation surgery