Inscriere cercetatori

Experimental model of uterus transplantation in rat

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: P. L. Jiga, C. M. Lupu, B. S. Zoica, M. Ionac

Editorial: Karger, European Surgical Research Journal, 2002, 34: 19 – 20., 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: experimental microsurgery, transplantation surgery