Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Thermal Diffusion in Isotopic Gaseous Mixtures

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Gheorghe VASARU

Editorial: Fortschritte der Physik, 15, Heft 1, p.1-112, 1967.

Rezumat:

CUPRINS: Introducere, Notiuni preliminare, Definitii si notatii, Amestecuri gazoase, Modele moleculare, Efectul de termodifuzie, Thermodifuzia si modelele moleculare, Rezultate teoretice si experimentale. Cazuri concrete, Bibliografie. CONTENT: Introduction, Preliminary Notions. Definitions and Notations, Gaseous Mixtures, Molecular Models, Thermal Diffusion Effect, Thermal Diffusion and Molecular Models, Theoretical and Experimental Results. Concrete Cases, References.

Cuvinte cheie: Termodifuzie, Amestecuri gazoase, Modele moleculare // Thermal Diffusion, Gaseous Mixtures, Molecular Models

URL: https://www.ad-astra.ro/g.vasaru