Inscriere cercetatori

Facebook

Asociaţia Ad Astra a cerut MEdC publicarea listei persoanelor cărora li s-a acordat recent titlurile de profesor universitar, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe

Asociaţia Ad Astra a cerut Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, următoarele informaţii:

1. Lista persoanelor cărora li s-a conferit titlul de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, cu începere din anul 2004 până în prezent, cuprinzând următoarele informaţii: titlul acordat, numele, prenumele, instituţia de care aparţin, domeniul fundamental în care activează, data la care li s-a acordat titlul.

2. Lista persoanelor cărora li s-a conferit titlul de doctor în ştiinţe, cu începere din anul 2004 până în prezent, cuprinzând următoarele informaţii: numele, prenumele, instituţia care le-a acordat titlul, domeniul ştiinţific în care au studiat, data la care li s-a acordat titlul.

Cererea a fost înregistrată cu nr. 43701/08.11.2006.

Legea privind accesul la informaţiile de interes public:
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/544_2001.php