Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Asociaţia Ad Astra a cerut MEdC publicarea listei persoanelor cărora li s-a acordat recent titlurile de profesor universitar, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe

Asociaţia Ad Astra a cerut Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, următoarele informaţii:

1. Lista persoanelor cărora li s-a conferit titlul de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, cu începere din anul 2004 până în prezent, cuprinzând următoarele informaţii: titlul acordat, numele, prenumele, instituţia de care aparţin, domeniul fundamental în care activează, data la care li s-a acordat titlul.

2. Lista persoanelor cărora li s-a conferit titlul de doctor în ştiinţe, cu începere din anul 2004 până în prezent, cuprinzând următoarele informaţii: numele, prenumele, instituţia care le-a acordat titlul, domeniul ştiinţific în care au studiat, data la care li s-a acordat titlul.

Cererea a fost înregistrată cu nr. 43701/08.11.2006.

Legea privind accesul la informaţiile de interes public:
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/544_2001.php