Inscriere cercetatori

Setting probabilities: lost in the Translation

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Grigoriu B., Veres L., Mihaescu Tr

Editorial: Ann. Int. Med, 116, p.94, 1992.

Rezumat:

Cuvinte cheie: medical language