Inscriere cercetatori

Aspects Concerning the Use the Specialized Software in the Interpretation of the Experimental Data

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: drd. ing. Ionescu, C., ing. Neacsu, S

Editorial: CONAT 2004, International Automotive Congress, Braşov, 2004, 2004.

Rezumat:

Aspects Concerning the Use the Specialized Software in the Interpretation of the Experimental Data

Cuvinte cheie: Specialized Software