Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Listele cu profesorii şi conferenţiarii universitari avansaţi recent; personalul universităţilor de stat

Începând din noiembrie 2006, asociaţia Ad Astra a făcut mai multe cereri, în temeiul legii privind informaţiile de interes public, pentru publicarea de către MEdC a listelor cu profesorii şi conferenţiarii universitari cărora li s-au acordat recent aceste titluri. După ce primele două cereri au fost ignorate / refuzate de către MEdC, vedeţi
https://www.ad-astra.ro/posts/view_post.php?post_id=651&lang=ro
https://www.ad-astra.ro/posts/view_post.php?post_id=670&lang=ro
MEdC a răspuns celei de-a treia cereri prin trimiterea unei liste cuprinzând profesorii şi conferenţiarii cărora li s-au acordat aceste titluri începând cu anul 2005.

Această listă, scanată, o puteţi descărca de aici:
https://www.ad-astra.ro/docs/2007-07_profesori_conferentiari.pdf

Reamintim că ordinele Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5098 şi 5099 din 03.10.2005 stabileau că pot deveni profesori universitari persoane care au publicat cel puţin 4 articole ştiinţifice indexate ISI sau în baze de date internaţionale, şi conferenţiari universitari persoane care au publicat cel puţin 2 astfel de articole. Conform ordinului de ministru nr. 3548 din 06.04.2006, încă în vigoare, pentru majoritatea domeniilor cerinţa privind articolele ISI poate fi îndeplinită prin echivalare cu articole în reviste româneşti, dar pentru următoarele domenii: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, medicină veterinară, ştiinţe inginereşti şi sănătate, pot deveni profesori universitari doar persoanele care au publicat cel puţin 2 articole ISI, şi conferenţiari universitari doar persoanele care au publicat cel puţin un articol ISI.

Aceste ordine pot fi văzute la:
http://www.edu.ro/index.php/articles/4729
http://www.edu.ro/index.php/articles/4728
http://www.edu.ro/index.php/articles/4938

Recent, MEdC a început publicarea pe site-ul propriu a ordinelor de ministru privind acordarea sau neacordarea titlurilor de profesor şi conferenţiar universitar:
http://www.edu.ro/index.php/articles/7958
http://www.edu.ro/index.php/articles/7957
http://www.edu.ro/index.php/articles/8394
http://www.edu.ro/index.php/articles/8396
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/c485/?where=summary%20le%202

De asemenea, MEdC ne-a mai transmis o listă cu personalul universităţilor de stat, care prezintă inclusiv o statistică a numărului de profesori universitari de peste 65 de ani şi a posturilor rămase vacante în universităţi, extrem de numeroase, deşi pe site-urile universităţilor nu se găsesc, în general, informaţii despre ele, probabil pentru ca personalul existent să poată beneficia de norme suplimentare:
https://www.ad-astra.ro/docs/2007-07_personal_universitati.pdf

MEdC a continuat să ignore cererea asociaţiei Ad Astra privind publicarea listei doctorilor în ştiinţă cărora li s-a acordat recent acest titlu. De asemenea, MEdC a declarat că „nu deţine o listă a bazelor de date internaţionale reprezentative pentru fiecare domeniu, stabilite de comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU”. CNATDCU are obligaţia de a stabili care sunt bazele de date internaţionale relevante pentru fiecare domeniu, şi care vor fi luate în considerare pentru acordarea titlurilor universitare, conform ordinelor de ministru menţionate mai sus.