Inscriere cercetatori

Centrul International de Biodinamica (www.biodyn.ro) angajeaza: Masterand-Student doctorand/Asistent cercetare /PostDoc In domeniul: • Spectroscopie de impedanta si dielectroforeza pentru analiza celulelor biologice in suspensie si pe suport sol

Masterand-Student doctorand/Asistent cercetare /PostDoc
In domeniul:
• Spectroscopie de impedanta si dielectroforeza pentru analiza celulelor biologice in suspensie si pe suport solid, pentru detectie, caracterizare si manipulare ;
• Modelarea si caracterizarea interactiei celule-suprafete nanostructurate (pregatire in fizica teoretica/biofizica/micro-nano tehnologii reprezinta un avantaj)

Experienta postoctorala de minim 2 ani si publicatii relevante sunt necesare pentru a ocupa pozitie de cercetator principal.