Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Fabrication and characterization of Ti and Ti-6Al-4V coatings by cold spraying and microstructure modification by heat treatmen

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: W.-Y. Li, C. Zhang, X. Guo, J. Xu, C.-J. Li, H. Liao, C. Coddet, K.A. Khor,

Editorial: Advanced Engineering Materials, 9(5), p.418-423, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Cold Spraying;Microstructure modification