Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Rolling of an Elastic Ellipsoid Upon an Elastic-Plastic Flat

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: NELIAS D., ANTALUCA E., BOUCLY V.

Editorial: ASME, Journal of Tribology (ASME), 129, p.791-800, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: contact modeling, elastic-plastic contact, plasticity, overload

URL: http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JOTRE9000129000004000791000001&idtype=cvips&gifs=yes