Inscriere cercetatori

The IL-6 promoter polymorphism is associated with disease activity and disability in systemic sclerosis

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sfrent-Cornateanu R., Mihai C., Balan S., Ionescu R., Moldoveanu E.

Editorial: Journal of Cellular and Molecular Medicine, 10 (4), p.955-959, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: interleukin-6, gene polymorphism, systemic sclerosis, fibrosis, cytokine