Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Giant intracranial endolymphatic sac tumor (ELST). Case presentation and histogenetic considerations

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Arsene D, Georgescu A, Danaila L, Ardeleanu C.

Editorial: Romanian Journal of Morphology and Embriology, 49, p.85-90, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: morfopatologie // pathology